Automatiskt brandlarm Västervångskolan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning samt information till fastighetsägare om händelsen.