Automatiskt brandlarm – Vångavägen Vollsjö

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Anläggningsskötare till plats och tar över ärendet.