Automatiskt brandlarm – Vångavägen Vollsjö

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Återställning av larmet.