Automatiskt brandlarm Vandrarhemmet i Blentarp

Station Sjöbo blir omedelbart återkallade efter larm eftersom det ligger ett tekniskt fel i anläggningen. Fastighetsägare, nyttjanderätthavare, tekniker och räddningstjänstens yttre befäl på plats för att säkerställa att inga fler fellarm inkommer. Anläggningen återställs efter byte av detektorer.