Automatiskt brandlarm Valkyrian Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Tekniskt fel. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare kopplar bort den felande detektorn.