Automatiskt brandlarm Valfisken Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.