Automatiskt brandlarm – väderleksvägen Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. återställning av larmet.