Automatiskt brandlarm Väderleken Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med matlagning. Kontroll och återställning.