Automatiskt brandlarm – Trädgårdsgatan Vollsjö

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. orsak är intryckt larmknapp. Ärendet lämnas över till fastighetsägare som kommer till plats.