Automatiskt brandlarm Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm på ett företag och larmet har utlöst utan synbar anledning. Kontroller och återställning. Anläggningsskötare på plats vidtar åtgärder.