Automatiskt brandlarm Tomelilla Sporthall

Befälet i Tomelilla åker på automatiskt brandlarm som utlöst i samband med en vattenläcka. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats övertar ärendet.