Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Rosenkrantzgatan. Byavångsskolan

Befälet i Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.