Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Nybogatan. Gruppbostad

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.