Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Malmövägen

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.