Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Lindesborgsvägen. Lindesborgsskolan.

Befälet i Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av okänd anledning.