Automatiskt brandlarm Tomelilla kommunhus

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare kopplar bort detektorn och anläggningen kan återställas.