Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Industrigatan.

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av servicepersonal.