Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Gustafs Torg. Kommunhuset.

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av hantverkare.