Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Fabriksgatan. Välagården.

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst genom intryckt larmknapp.