Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Byavägen.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av tekniskt fel. Fastighetsskötare åtgärdar.