Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Byavägen.

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.