Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Byavägen.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.