Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Brukstorp.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.