Automatiskt brandlarm. Tomelilla, Björkebogatan.

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.