Automatiskt brandlarm – Tomelilla

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak tekniskt fel. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.