Automatiskt brandlarm Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som löst utan synbar anledning. Anläggningsskötare på plats för åtgärd.