Automatiskt brandlarm Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare på plats för att byta den felande detektorn.