Automatiskt brandlarm Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synlig anledning. Kontroll och återställning.