Automatiskt brandlarm Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats åtgärdar felet.