Automatiskt brandlarm Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett företag på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Servicetekniker kontaktas som åtgärdar den felande detektorn.