Automatiskt brandlarm – Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning.