Automatiskt brandlarm – Tomelilla

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.