Automatiskt brandlarm Symfonin Svarte

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Kontakt med anläggningsskötare för åtgärd.