Automatiskt brandlarm Svenstorp

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning.