Automatiskt brandlarm. Svenstorp, Vilbovägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.