Automatiskt brandlarm Svenstorp

Station Ystad blir precis klara med insatsen nedan då man larmas till ett automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av en intryckt larmknapp. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare övertar ärendet.