Automatiskt brandlarm Svarteskolan

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Renoveringsarbete pågår i anslutning till den sektionen som nu larmat. Kontakt med larminstallatör och tekniker för vidare åtgärder.