Automatiskt brandlarm Svarteskolan

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i samband med städning av en miljöstation. Kontroll och återställning.