Automatiskt brandlarm. Svarte, Schottisgatan.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.