Automatiskt brandlarm. Svarte, Orgelgatan

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Fel i larmöverföring.