Automatiskt brandlarm. Svarte, Gruppboende Symfonin.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av matlagning.