Automatiskt brandlarm. Surbrunnsvägen Ystad

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utöst utan synlig orsak. Lämnar över till anläggningsskötaren.