Automatiskt brandlarm Strandvägen Simrishamn

Befälet i Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare på plats för åtgärder.