Automatiskt brandlarm – Stortorget Ystad

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak är intryckt larmknapp. Återställning av larmet.