Automatiskt brandlarm – Stortorget Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak är intryckt larmknapp. Polis till plats och övertar ärendet.