Automatiskt brandlarm – Storgatan Lövestad

Station Lövestad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.