Automatiskt brandlarm – Stora Västergatan Ystad

Ingen brand. Orsak är matlagning. Räddningstjänsten återställer larmet.