Automatiskt brandlarm – Stora Herrestad

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Stora Herrestad. Ystad upptagen på annat larm. Ingen brand. Återställning av larmet.