Automatiskt brandlarm – Stationsvägen Köpingebro

Räddningstjänsten ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.