Automatiskt brandlarm Solkullen

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, information till personal och återställning. Anläggningsskötare på plats.